Roy Chiu

Roy Chiu (also known as Chiu Tse and Qiū Zé) is a Taiwanese actor and singer.

で知られている: Acting

お誕生日: 1981-10-14

出生地: Taipei, Taiwan

としても知られている: 邱澤, Roy Qiu , 邱泽, Qiu Ze, Ze Qiu, Roy Chiu, 阿泽, 酷A

Roy Chiu