Tian Yusheng

で知られている: Directing

お誕生日: 1983-03-16

出生地: Chengdu, Sichuan, China

としても知られている: Tian Yu Sheng, 田羽生

Tian Yusheng