603 Көрүүлөр
Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners

603 Көрүүлөр
In a dystopia riddled with corruption and cybernetic implants, a talented but reckless street kid strives to become a mercenary outlaw — an edgerunner.

Жумуш убактысы: 25:14 мүнөт

Сапаты: HD

Биринчи эфир күнү: Sep 13, 2022

Акыркы эфир күнү: Sep 13, 2022

Эпизод: 10 Эпизод

Сезон: 1 Сезон

IMDb: 2.325