4 Көрүүлөр
Patagonia: Life on the Edge of the World

Patagonia: Life on the Edge of the World

4 Көрүүлөр
Explore the wonders of one of the last untouched places on earth, the far-off land of Patagonia in South America.

Жумуш убактысы: 26:14 мүнөт

Сапаты: HD

Биринчи эфир күнү: Jul 10, 2022

Акыркы эфир күнү: Aug 14, 2022

Эпизод: 6 Эпизод

Сезон: 1 Сезон

IMDb: 4.2

Ачкыч сөз: