623 Көрүүлөр
Girl Meets World

Girl Meets World

623 Көрүүлөр
The adventures of relatable and adventurous Riley Matthews, the tween daughter of Cory and Topanga Matthews, and her bold best friend Maya as they traverse the twists and turns of teenage years at Manhattan's John Quincy Adams Middle School where Riley's dad is their History teacher.

Жумуш убактысы: 23:14 мүнөт

Сапаты: HD

Биринчи эфир күнү: Jun 27, 2014

Акыркы эфир күнү: Jan 20, 2017

Эпизод: 71 Эпизод

Сезон: 3 Сезон

IMDb: 2.568