954 Көрүүлөр
ALF

ALF

954 Көрүүлөр
A furry alien wiseguy comes to live with a terran family after crashing into their garage.

Жумуш убактысы: 23:14 мүнөт

Сапаты: HD

Биринчи эфир күнү: Sep 22, 1986

Акыркы эфир күнү: Mar 24, 1990

Эпизод: 101 Эпизод

Сезон: 4 Сезон

IMDb: 3.305