1287 Көрүүлөр
Pokémon

Pokémon

1287 Көрүүлөр
Join Ash accompanied by his partner Pikachu, as he travels through many regions, meets new friends and faces new challenges on his quest to become a Pokémon Master.

Жумуш убактысы: 23:14 мүнөт

Сапаты: HD

Биринчи эфир күнү: Apr 01, 1997

Акыркы эфир күнү: Nov 25, 2022

Эпизод: 1223 Эпизод

Сезон: 25 Сезон

IMDb: 3.333