Mowg

Белгилүү: Sound

Туулган күн: 1972-01-01

Туулган жери: Seoul, South Korea

Ошондой эле белгилүү: 모그, Lee Sung-hyun, 이성현, Lee Seong-hyeon

Mowg