Tian Yusheng

Known For: Directing

Birthday: 1983-03-16

Place of Birth: Chengdu, Sichuan, China

Also Known As: Tian Yu Sheng, 田羽生

Tian Yusheng