Kaona Sylejmani

Known For: Acting

Birthday: 2000-07-21

Place of Birth: Pristina, Kosovo

Also Known As: Kaona Matoshi

Kaona Sylejmani