Dakota Goyo

Known For: Acting

Birthday: 1999-08-22

Place of Birth: Toronto, Ontario, Canada

Also Known As:

Dakota Goyo