James Burton

Known For: Acting

Birthday: 1939-08-21

Place of Birth: Dubberly, Louisiane, Etats-Unis

Also Known As: James Edward Burton

James Burton